Bullying és színházi nevelés | Sokszínűség Oktatás Munkacsoport

Bullying és színházi nevelés

Az iskolai zaklatás megelőzésére, a jelenség tudatosítására, megértésére, kezelésére sokféle módszert alkalmazhatunk, amiben a diákok cselekvő, alkotó, aktív részt vállalhatnak. Egy ilyen módszer lehet a színházi nevelés.

Mi a színházi nevelés?

A színházi nevelés kicsit több, mint egy drámaóra. A színészek egy komplex előadást vagy jelenetsort mutatnak be - kifejezetten a köznevelésben tanuló diákok számára - , bármilyen verbális vagy nonverbális műfajban (pl. prózai színház, báb- és figurális színház, tánc- és mozgásszínház, zenés színház, cirkusz, performansz, stb.). Az alkotóknak kifejezetten pedagógiai célja van, s a résztvevők a program során annak menetét érdemben befolyásoló, vagy az abban történtekre érdemben reflektáló, nyílt interakciókban vehetnek részt.

A program az alkotók által előre meghatározott korosztályt megszólító témával, sokszor emberi, társadalmi problémákkal foglalkozik, s a szakemberek feladata megtalálni azt a fókuszkérdést, amelynek segítségével az adott korosztály kapcsolódni tud az előadáshoz. Az előadás vagy jelenetsorok előtt, után, közben megvalósuló nyílt interakciók kiegészíthetik, folytathatják a történetet, mélyíthetik, szélesíthetik a téma megértését, ám rendszerint elsődleges céljuk, hogy egy adott problémával kapcsolatban változást idézzenek elő a megértésben. Az alkotók feladata és felelőssége annak meghatározása, hogy pontosan miben, minek a megértésében szeretnének változást elérni.

Színházi nevelés és bullying

A Nyitott Kör Egyesület színházi nevelési előadásokat, valamint drámaórákat hoz létre, s a bullying jelenségét központba állító előadásaik hatásairól egy kutatást is elvégeztek. Természetesen maradtak még nyitott kérdéseik és sok körülménytől függhetnek az eredmények (pl. a pedagógus szerepétől és felelősségvállalásától), de az egyértelművé vált, hogy az előadásokon való részvétel - bizonyos problémákkal kapcsolatban - akár attitűdváltást is lehetővé tesz, olyan beszédmódok segítségével, amelyek az alacsonyabb szocioökonómiai státuszú gyerekeknek is megkönnyítik a bevonódást.

Az egyik ilyen előadás a Stréber című, amelyet 15-17 éves diákokból álló közösségeknek ajánlanak, és a középpontjában a kirekesztés, kiközösítés áll. Többek között olyan kérdések felvetésére buzdít egy konkrét, átélhető szituáció segítségével, hogy vajon kinek mi a felelőssége egy ilyen helyzetben, milyen hatásai lehetnek a passzivitásnak, és mi szükséges ahhoz, hogy a helyzet változhasson.

A másik előadás is hasonló korosztály számára ajánlott, a címe Testképmutogatók, és a cyberbullying jelensége köré épül. Az előadás során a résztvevők egy - az egyesület által kifejezetten az előadás miatt kifejlesztett - okostelefonos applikáción is követhetik az eseményeket, mely során előkerülhetnek a nemi sztereotípiákkal és szerepelvárásokkal, a közösségi média testképre gyakorolt hatásával, és természtesen az internetes, elektronikus zaklatással kapcsolatos problémák.

Forrás és további információk:

http://www.szinhazineveles.hu

https://nyitottkor.hu