Adatvédelmi tájékoztató | Sokszínűség Oktatás Munkacsoport

Adatvédelmi tájékoztató

Ez az adatvédelmi tájékoztató az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13. cikkével összhangban arról tartalmaz információkat az érintettek számára, hogy a Sokszínűség Oktatási Munkacsoport tevékenységei során az Sokszínűség Oktatási Munkacsoport és annak tagszervezetei (a továbbiakban: a résztvevő szervezetek) hogyan kezelik és tárolják az érintettek személyes adatait.

Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy leírja, a résztvevő szervezetek milyen módon tesznek eleget a GDPR és a nemzeti jogszabályok által előírt adatvédelmi kötelezettségeiknek, valamint hogy tájékoztatást adjon a résztvevő szervezetek adatkezelési gyakorlatáról, illetve hogy az érintetteket a Rendelet alapján milyen jogok illetik meg.

Mi az adatkezelés általános célja?

A Sokszínűség Oktatási Munkacsoport különböző civil szervezetek és szakemberek együttműködésével jött létre; célja, hogy támogassa a sokszínűség-oktatást és a bullying-ellenes fellépést a magyar iskolák mindennapjaiban. A Munkacsoport honlapot, elektronikus hírleveket és e-learning felület is működtet, hogy a nagyközönség is megfelelően tudjon informálódni a Munkacsoport tevékenységéről, és bárki részt tudjon venni az online képzéseken. 

Ki az adatkezelő?

Az adatkezelők az alábbi szervezetek (megosztott adatkezelés): 

Háttér Társaság

Székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 8-10. fszt. 1.
Honlap: hatter.hu 
Email: hatter@hatter.hu
Telefonszám: +36 1 238 0046
Képviselő: Dombos Tamás, ügyvivő

Magyar LMBT Szövetség

Székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 8-10. fszt. 1.
Honlap: lmbtszovetseg.hu 
Email: info@lmbtszovetseg.hu
Telefonszám: +36 1 6 333 302
Képviselő: Dombos Tamás, ügyvivő

Kik az adatkezelés érintettjei?

A Sokszínűség Oktatási Munkacsoport honlapjának látogatói, a hírlevél feliratkozói és az e-learning felületre regisztrálók. 

Milyen adatokat kezelünk, és mi a konkrét célja az adatkezelésnek?

A résztvevő szervezetek többféle célból kezelnek adatokat. A személyes adatokat tartalmazó adatlapokat úgy állítottuk össze, hogy azok összhangban legyenek az “adattakarékosság” elvével. Más szóval, csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek az adatkezelés céljának megfelelnek, relevánsak és az adatkezelés céljának eléréséhez szükségesek. 

1. A Sokszínűség Oktatási Munkacsoport honlapjának és e-learning platformjának látogatása

A tartalomkezelő rendszer rögzíti és tárolja a látogatás időpontját, a felhasználó IP-címét, illetve a böngésző és az operációs rendszer adatait. Ezeknek az adatoknak a kezelése elkerülhetetlen az oldalak közötti navigációhoz, a rendszerhibák azonosításához, illetve statisztikák előállításához.

2. Feliratkozás hírlevélre

Az email cím megadása kötelező. További személyes adatok (vezetéknév, utónév, ország és szervezet) is megadhatók a hírlevél személyre szabása érdekében, illetve statisztikai célból.

3. Az e-learning felület használata

A regisztráció során kötelezően megadandó adatok: e-mail cím, vezetéknév, utónév, ország, szervezet. Ezen adatok megadása feltétele annak, hogy a felhasználó beléphessen a felületre. A regisztráció során más személyes adatokat is meg lehet adni - profilképet lehet feltölteni és személyes bemutatkozást lehet írni - annak érdekében, hogy az online képzés élménye személyesebb legyen, és résztvevők kapcsolatba tudjanak egymással lépni. A profilkép és a személyes bemutatkozás a regisztrált felhasználók számára látható. 

A platform elmenti az aktív felhasználók tanulási előrehaladását (pl. tanúsítványok, elért pontszámok, elvégzett tevékenységek, stb.), valamint a bejelentkezési adatokat (első és utolsó bejelentkezés időpontja, a felhasználó IP címe).

Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?

1. A Sokszínűség Oktatási Munkacsoport honlapjának és e-learning platformjának látogatása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintettek beleegyezése)

2. Feliratkozás hírlevélre

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintettek beleegyezése)

3. Az e-learning platform használata

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél)

Mi az adatkezelés módja?

Az adatkezelés a platformon elektronikus úton történik.

A hírleveleket a résztvevő szervezetek hírlevélküldő alkalmazás segítségével működtetik.

A képzés elvégzésére vonatkozó jelentések a felhasználói adatokkal együtt letöltésre kerülnek a  rendszerből, és a projekt végrehajtását alátámasztó egyéb dokumentumokkal együtt kerülnek tárolásra.

Kik férnek hozzá a kezelt adatokhoz?

A résztvevő szervezetek munkatársai:

  • a képzés résztvevőinek mentorálásában és a technikai segítségnyújtásban résztvevő munkatársak és önkéntesek;

  • a projektadminisztrációban résztvevő munkatársak és önkéntesek.

Egyéb címzettek:

  • az e-learning platform regisztrált felhasználói (csak a felhasználói profil nyilvános részéhez férnek hozzá: a profilképhez és a személyes bemutatkozáshoz);

Kik az adatfeldolgozók? 

A honlap és az e-learning platform az alábbi cég által üzemeltetett szerveren található: 

3 in 1 Hosting Bt.

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A, Hungary
Honlap: megacp.com
E-mail: info@megacp.com
Telefonszám: +36 21 200 0040
Képviseli: Szabó Tamás

A Sokszínűség Oktatási Munkacsoport munkájával kapcsolatos dokumentációt tároló szerver üzemeltetője: 

Google Cloud EMEA Ltd.

Cím: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írország
Honlap: google.com
Telefonszám: +353 1 436 1000

A hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetője: 

Mailchimp - The Rocket Science Group

Cím: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Honlap: mailchimp.com  
Kapcsolatfelvétel: mailchimp.com/contact; legal@mailchimp.com  

Milyen jogai vannak Önnek?

Joga van hozzáférni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz, másolatot kérhet azokról, és kérheti azok törlését az adatkezelőtől. Joga van személyes adatai kezelésének korlátozását kérelmezni vagy kifogást emelni személyes adatai kezelése ellen.

Joga van visszavonni hozzájárulását  az Önre vonatkozó adatok kezeléséhez. Ezen kívül joga van ahhoz, hogy megkapja ezeket tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban. 

Az adatokhoz való hozzáférést vagy az adatok törlését az info@sokszinusegoktatas.hu címre küldött e-mailben kérelmezheti. A kérelme beérkezését követő 15 munkanapon belül válaszolunk üzenetére. 

Meddig tárolják adatait a résztvevő szervezetek?

Az úgynevezett “session ID”-k automatikusan törlődnek, amikor bezárja a böngészőt. A saját cookie-jait szintén bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek 24 nap után. 

A hírlevél feliratkozóinak adatait addig tároljuk, amíg le nem iratkoznak a hírlevélről. A hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevél láblécében található linkre kattintva. 

Az e-learning felület felhasználóinak adatait addig tároljuk, amíg Ön regisztrált felhasználó a rendszerben. Regisztrációját bármikor törölheti felhasználói fiókja Beállítások menüpontjában. 

Kihez fordulhat további információkért személyes adatai kezeléséről?

Ha többet szeretne tudni adatvédelmi gyakorlatunkról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@sokszinusegoktatas.hu címen.

Mi a teendő, ha Ön szerint visszaélnek az adataival?

Ha úgy gondolja, bármely résztvevő szervezet visszaél az adataival, vagy más módon sérti az Ön GDPR által biztosított jogait és szabadságait, ezt jelezze az adott szervezetnek vagy a Sokszínűség Oktatási Munkacsoportnak az info@sokszinusegoktatas.hu címen.

Ha a problémát nem orvosolják, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Honlap: naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 30 683-5969

Az adatkezelők fenntartják a jogot az adatvédelmi tájékoztató módosítására. Ez például abban az esetben fordulhat elő, ha új adatfeldolgozókat kell bevonni, vagy ha a jogszabályok megkívánják. Ezek a változások nem járhatnak azzal, hogy az adatkezelés olyan célra is kiterjedjen, amely az adatkezelési tájékoztatóban nem szerepelt a felhasználó regisztrációjakor vagy a hozzájárulás megadásakor. Az adatvédelmi tájékoztató változását a változás életbelépése előtt 15 nappal közzétesszük a honlapon.