Az Amnesty International emberi jogi képzése | Sokszínűség Oktatás Munkacsoport

Az Amnesty International emberi jogi képzése

Az Amnesty International-t talán senkinek nem kell bemutatni, de azért lássuk az alapokat: az 1961-ben létrejött AI olyan emberek nemzetközi mozgalma, akik kiállnak az igazságtalanságok ellen, és egy olyan világért kampányolnak, ahol mindenki jogai érvényesülnek. A mozgalom mindenfajta politikai ideológiától, gazdasági vagy vallásos érdekektől független, s minden emberi jogi problémával kapcsolatban szót emel és fellép.

Az Amnesty magyarországi egyesülete amellett, hogy bekapcsolódik a nemzetközi kampányokba és a hazai ügyekkel foglalkozik, emberi jogi oktatást is végez általános és középiskolások körében. Többféle emberi jogi témában tart játékos, elgondolkodtató, interaktív órákat, és minden évben megrendezi az Összpont nevű, középiskolásoknak szóló, márciustól májusig tartó versenyt. Mindezeken ingyenesen vehetnek részt az osztályok, diákcsoportok.  

 

Az Összpont

Az Összponton való részvételt azért tudjuk jó szívvel ajánlani minden fiatalnak, mert a játékos és kreatív feladatokat tartalmazó verseny során naprakész és hiteles információkat kaphatnak emberi jogi eseményekről, érzékenyebbek lehetnek a világban megtapasztalható előítéletekre és diszkriminációra, jobban megérthetik ezek következményeit és okait, illetve ötleteket kaphatnak ahhoz, hogy hogyan tudnak kiállni saját jogaikért és mások jogaiért. Persze nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy értékes díjakat lehet nyerni, ráadásul a legmotiváltabb összpontosok részt vehetnek az Amnesty nyári táborában is. A verseny első fordulójában változatos online feladatsorokat kell megoldaniuk a csapatoknak, a második fordulóban egy számukra aktuális, őket érdeklő emberi jogi témát dolgoztak fel digitális eszközökkel, a döntő pedig egy disputa, ami során emberi jogi témákat vitatnak meg szakértő zsűri és meghívott szurkolóik jelenlétében.

 

A foglalkozások

Az érzékenyítő órákat lelkes önkéntesek tarják, akik korábban elvégezték a képzők képzését. Van foglalkozásuk, ami az Amnesty történetét dolgozza föl, van olyan, ami az ellenség-képről szól, van, és ami a menekültek helyzetéről.

Itt a sokszínűséggel, előítéletekkel és erőszakkal kapcsolatban két foglalkozásukat emeljük ki: a “Te, én, mi és a az emberi jogok” címűt, és a gyűlölet-bűncselekményekhez kapcsolódót:

  • TE, ÉN, MI ÉS AZ EMBERI JOGOK

A 4×90 perces foglalkozás-sorozatot 7. osztálytól ajánlják, azzal az alapfeltevéssel, hogy az emberi jogok iránti érzékenyítést nem lehet elég korán kezdeni: “A nyitottság, a tisztelet, a figyelem olyan alapvető értékek, amelyek hozzásegítik a gyerekeket ahhoz, hogy az emberi jogok értői és követői legyenek.”

Az első alkalommal a fiatalokból egymásra figyelő közösséget próbálnak formálni. A második alkalommal az értékrendszer kialakítása, az elfogadás fejlesztése a cél. A harmadik óra a gender témájában hívja fel a figyelmet az általánosítás, az előítéletek következményeire, a negyedik pedig az Amnesty International Magyarország kampányait és az emberi jogi cikkelyeket mutatja be.

A foglalkozásokon drámapedagógiai módszerekkel hangolnak, a témákat pedig csoportokba rendezve dolgozzák fel. Cél, hogy a fiatalok megértsék és megérezzék az emberi jogok lényegét. Egy foglalkozás akkor számít sikeresnek, ha a jelenlevők mertek bátran kérdezni, válaszolni, vitatkozni.

  • MI A GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNY?

A 90 perces foglalkozást 7. osztálytól ajánlják. “Hogyan lehet az előítéletekből népirtás? Mik azok a védett kisebbségek? Mit jelent pontosan a közösség tagja ellen elkövetett bűncselekmény, hogyan ismerjük fel, mit kell tennünk, miért olyan fontos, hogy tudjunk róla?” - az órán ehhez hasonló kérdések vannak a középpontban. A témát érzékenyítő drámajátékokkal, kiscsoportos feladatokkal, kisfilmmel, esetelemzésekkel dolgozzák fel. A cél, hogy, hogy minél többen legyenek tisztában ennek a speciális bűncselekménynek a hátterével, képesek legyenek felismerni azt és ezáltal hozzájáruljunk a megelőzéséhez.

 

Forrás:

Az Amnesty International Magyarország honlapja