EJHA, az emberi jogi nevelők hálózata | Sokszínűség Oktatás Munkacsoport

EJHA, az emberi jogi nevelők hálózata

Az EJHA tagjai az emberi jogok érvényesüléséért tenni akaró, az oktatás/nevelés területén aktív magánszemélyek. A hálózat 2016 decemberében egy facebook csoport létrehozásával indult, s azért jött létre, hogy segítse az együttműködést és az információáramlást a magyarországi emberi jogi, demokratikus állampolgári, illetve globális neveléssel foglalkozó szakemberek és szervezetek között, továbbá platformot teremtsen tagjai számára, elősegítve ezzel az ezen a területen kifejtett tevékenységüket.

Az EJHA országos hálózatán keresztül szeretné elérni és bevonni az emberi jogok érvényesüléséért tenni akaró és az oktatás és nevelés területén aktív személyeket – pedagógusokat, képzőket, ifjúságsegítőket, aktivistákat, kutatókat, diákokat, civil szervezetek képviselőit stb. –, és rajtuk keresztül általában az egész magyar társadalmat, kiemelten a gyerekeket és fiatalokat.

A hálózat számára kimondottan fontos az egymástól tanulás lehetősége, a tapasztalatcsere, a szakmai támogatás, a közösséghez tartozás, az állampolgári részvételre ösztönzés, valamint a keresztérzékenyítés, melynek révén a különböző emberi jogi témákkal (romák, nők, hajléktalanok, menekültek stb.) foglalkozók egymás témájára is érzékennyé, nyitottá válnak.

Az EJHA céljai:

 • az emberi jogi területen aktív szervezetek és személyek közötti kapcsolatok erősítése, ezek láthatóvá tétele;

 • a hálózatban résztvevő egyének és támogató szervezetek kapacitásának optimalizálása;

 • a magyar fiatalok emberi jogi tudatosítása és cselekvésre késztetése;

 • az aktív állampolgári részvétel támogatása és ezáltal a demokrácia fejlesztése;

 • egy élhető ország, szolidáris társadalom megteremtése.

A Hálózat tagjai magánszemélyek, ugyanakkor tevékenységeiket pártoló szervezetek is támogathatják. (Jelenlegi pártoló szervezeteik: Emberség Erejével Alapítvány, NANE Egyesület, Haver Alapítvány, Labrisz Leszbikus Egyesület, Amnesty International Magyarország, AppArt.)

Tervezett tevékenységeik:

 • belső képzés tagoknak;

 • multiplikátorképzés;

 • szakmai együttműködések támogatása, erősítése, tiszteletben tartva egymás szakmai kompetenciáját;

 • keresztérzékenyítés;

 • információáramoltatás;

 • szakmai etikai dilemmák megfogalmazása, megvitatása;

 • díj alapítása és odaítélése;

 • emberi jogi képzők szaknévsorának vezetése, mely lista a tagok hozzájárulása esetén nyilvános;

 • szakmai események, konferenciák szervezése;

 • közös projektek;

 • forrásteremtés a hálózati célok megvalósítása érdekében;

 • közösségépítő programok;

 • érdekérvényesítés;

 • szakpolitikai szerepvállalás, nyilatkozattétel a tagság felhatalmazása alapján;

 • tudásbázis kiépítése – videó, szakirodalom stb.

Programjaik a közeljövőben:

Országjárás: Az EJHA 2018 áprilisában országjáró körútra indul, melynek során 5 vidéki városba látogatnak el: Miskolc, Debrecen, Pécs, Szeged és Sopron. A cél az, hogy az ezen a téren aktív embereknek lehetőséget adanak arra, hogy találkozzanak, megismerjék egymást, és az őket érintő témákat megvitassák.

Országos konferencia: Ide minden, emberi jogi neveléssel vagy annak társterületeivel foglalkozó vagy azok iránt érdeklődő személyt várnak, s izgalmas kerekasztal-beszélgetésekkel, szakmai műhelyekkel készülnek.

Képzők képzése: Az Európa Tanács támogatásával országos emberi jogi nevelési képzést szerveznek, amire olyan szakemberek jelentkezését várják, akik saját környezetükben – legyen az iskola, kortárs csoport, civil szervezet vagy más – szeretnék oktatás-képzés révén elmozdítani a fiatalok (és idősebbek) emberi jogi tudatosságát, elkötelezettségét, társadalmi felelősségvállalását és részvételét.

Kiket várnak soraikba?

Minden, az emberi jogi nevelés és társterületei (demokratikus állampolgári, globális, interkulturális, békére nevelés stb.) iránt elkötelezett, tenni akaró szakembert, pedagógust, képzőt, kortárs segítőt, szociális munkást, diákot, aktivistát és másokat, akik a hálózat céljainak, közösen kitűzött feladatainak megvalósításában részt szeretnének venni.

Kapcsolat

A Hálózat honlapja és facebook-oldala még fejlesztés alatt áll, de az érdeklődők, illetve az emberi jogi oktatás iránt elkötelezettek bátran csatlakozzanak Facebook-csoportjukba, ahol nem fognak lemaradni semmilyen eseményről illetve információról sem.