A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány | Sokszínűség Oktatás Munkacsoport

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 25 éve vallott missziója szerint a gyerekeket meg kell hallgatni, és a felnőtteket segíteni kell abban, hogy erre képesek legyenek. Ezzel a céllal hozták létre a szervezetet 1993-ban gyermekvédelemben dolgozó szakemberek.

Az Alapítvány fennállása óta számos módontöbbféle projekttel segítette a gyerekeket és a velük foglalkozó felnőtteket, intézményeket. Ezek közül itt most háromfélét emelünk ki:

Telefonos segítség

  • A 116 111-es telefonszámon a nap 24 órájában ingyenes elérhető Lelkisegély vonalukon várják képzett ügyelőink a gyerekek hívásait.

  • A 116 000-ás telefonszámon elérhető Segélyvonal a Bántalmazott és Eltűnt Gyerekekért pedig minden olyan szülő, tanár, felelős felnőtt hívását várja, aki aggódik egy gyermek biztonsága miatt.

  • A 116 111-es számon el lehet érni a Kék Vonal Internet Helpline-t is, ahol fogadják az internetbiztonsággal kapcsolatban telefonálók kérdéseit.

Mindegyik szám ingyenesen, az egész országból, anonim módon hívható.

Az a tapasztalat, hogy a gyerekek csakúgy, mint a ’90-es és 2000-es években, ma is a leggyakrabban a párkapcsolat és szexualitás, a családi problémák (családon belüli bántalmazás és válás), iskolai problémák/kortárs bántalmazás (online és offline bullying) a pszichés problémák, öngyilkossági gondolatok, a szexualitáshoz kapcsolódóan a terhesség témájával keresik fel őket.

Kortárs Segítő Program

A program célja, hogy a gyerekek nagyobb aktivitást vállaljanak a saját környezetük, az iskolai légkör alakításában. A résztvevő mentortanárok segítségével megtanulhatják, hogyan segítsék kortársaikat, hogyan beszélgessenek velük, hogyan ismerjék fel azokat a helyzeteket, amikor felnőtt segítségére van szükségük.

A kortárs segítés az iskolai közösség egészére fókuszál, támogatja a jó iskolai légkör kialakulását, így preventív tényezoként muködhet olyan jelenségekkel szemben, mint az iskolai kirekesztés, a kortársbántalmazás, a cyberbullying és a káros szenvedélyek elterjedése. A hasonló programok mindig igazodnak az adott iskola igényeihez és helyzetéhez. A résztvevők önmagukért és társaikért is felelősséget vállaló, önkéntesen tevékenykedő, motivált és érdeklődő diákok, valamint a tevékenységeiket támogató, koordináló mentortanárok.

Ezen a linken elérhető kézikönyv a mentortanárok munkájának támogatására és segítésére szolgál, összefoglalja és rendszerezi azon elméleti és gyakorlati ismereteket, nemzetközi és hazai tapasztalatokat, melyek az iskolai kortárs segíto program megtervezéséhez, megvalósításához és muködtetéséhez szükségesek.

Képzés a gyermekekkel szembeni bántalmazás megelőzéséért

Az alapítvány képzéseket is szervez hivatásszerűen gyerekekkel foglalkozó szakembereknek - pedagógusoknak, pszichológusoknak, iskolai szociális munkásoknak, bűnmegelőzési tanácsadóknak, családgondozóknak és a gyermekvédelem területén tevékenykedő bármely szakembernek.

A résztvevők egy kisfilmekből és óravázlatokból álló edukációs anyaggal gazdagodnak, hogy interaktív feladatokon keresztül, a gyerekekkel közösen tudjanak gondolkodni az őket ért bántalmazásokról. A képzés a szexuális visszaélések, és az eltűnés, szökés jelenségének összefüggéseire is rávilágít. Az edukációs munka fontos részét képezi a szakemberek érzékenyítése és kompetencia-érzésük növelése, annak érdekében, hogy ezekről a nehéz, néha zavarba ejtő témákról a diákokkal konstruktívan, előítélet-mentesen, gyerekközpontúan tudjanak együtt gondolkodni. Ezért igyekeznek a résztvevők segítő kommunikációs eszköztárát is bővíteni. A képzés során kitérnek a szakemberek jelzési kötelezettségére, és az ehhez kapcsolódó dilemmákra, hisz könnyen előfordulhat, hogy egy gyermek a foglalkozás eredményeképp tárja fel problémáit a szakember előtt, melyekre szintén fontos, hogy fel legyenek készülve.

Forrás és további információk: 

www.kek-vonal.hu