A Sokszínűség Oktatási Munkacsoportról | Sokszínűség Oktatás Munkacsoport

A Sokszínűség Oktatási Munkacsoportról

A Sokszínűség Oktatási Munkacsoport különböző civil szervezetek és szakemberek együttműködésével jött létre; célja, hogy támogassa a sokszínűség-oktatást és a bullying-ellenes fellépést a magyar iskolák mindennapjaiban.

Az együttműködők különböző kisebbségekkel, sérülékeny csoportokkal, gyermekjogokkal, emberi jogi képzéssel foglalkozó szervezetek képviselői, akik szeretnék átadni tapasztalataikat, tudásukat az oktatás szereplőinek.

Ezen a honlapon olyan információkat és anyagokat gyűjtünk, ami segítséggel vagy inspirációval szolgálhat a témában akár tanárok, akár szülők számára: páldául ismeretterjesztő anyagokat, film- könyv- vagy programajánlókat, a szervezetek által vezetett foglalkozások bemutatását, tévhitekkel kapcsolatos információkat, óratervet, játék-ötletet, videókat, kutatások összefoglalásait, stb…

Havi hírlevelet indítunk tanároknak és szülőknek, s tanári-iskolai bullying-ellenes kézikönyvet állítunk össze.  

Miért alakult a SOM?

Sokfélék vagyunk.  S bár nemzetközi egyezmények illetve törvények írják elő, hogy minden országnak támogatnia kell az emberi jogi és gyermekjogi oktatást - aminek része az előítélet-alapú zaklatás és bullying megelőzése - , ez Magyarországon nem valósult meg.

Rengeteg fiatal szenved attól, hogy ellenséges környezetben kell tanulnia, ahol a rasszista, antiszemita, xenofób, homofób vagy transzfób megjegyzések természetesnek számítanak, sőt, akár zaklatás, bántalmazás is mindennapos lehet számára.

Magyarországon több szervezet tart kiváló emberi jogi vagy érzékenyítő foglalkozásokat, ám ezek sok iskolába nem jutnak el. Ahová pedig eljutnak, ott az alkalomszerű fogalkozások nyújtotta élmény elszigetelt maradhat, ha az iskolai kommunikációba, a tanítás mindennapjaiba nem szivárog át a diszkrimináció- és bullying-ellenesség, illetve a sokszínűség és nyitottság alapértékei.

2015-ben négy, különböző kisebbségekkel (zsidókkal, romákkal és LMBTI emberekkel) foglalkozó magyar civil szervezet végzett kutatást a középiskolák bullying-ellenes tevékenységéről. 1262 intézmény közül 331 vett részt a felmérésben, s ezek 62%-ában számoltak be arról, hogy van bullying kisebbséghez tartozó diákokkal szemben, illetve csupán 20%-uk van felkészülve ilyen események megelőzésére vagy kezelésére. Az eredmények azt mutatták, az iskolákból hiányoznak a sokszínűség támogatásához és a mindenki számára biztonságos iskola megteremtéséhez szükséges módszertanok. A tanárképzésben résztvevő leendő pedagógusok sem ismerkednek meg elegendő használható eszközzel az iskolai munka ezen szeletéhez. A diákok tehát nem tanulnak a saját jogaikról, az iskoláknak nincs bullying-ellenes szabályzatuk. A tanárok gyakran nem tudják, mit tegyenek - azon kívül, hogy elküldik az áldozatot az iskolapszichológushoz. (Ez a megoldás a Háttér Társaság egyik, azonos nemű szülőkkel és gyermekeikkel kapcsolatos kutatásához készült tanár-interjúkben volt szembetűnő.)

Pedig ha egy iskolában természetesnek számít az előítéletes szóhasználat (pl. „buzi”, „migráns” és társai), ha előfordulhat, hogy bárkit valamilyen személyes tulajdonsága miatt szóbeli vagy fizikai zaklatás, bántalmazás, hátrányos megkülönböztetés ér, az ellenséges, ártó iskolai légkört teremt. Ez  pedig kihat a jóllétre, az önbizalomra, a tanulmányokra.

Könnyű azt mondani…

…hogy csupán döntés kérdése, és az iskolai légkör egy csapásra befogadó és erőszakmentes lesz. Tudjuk, hogy számtalan nehézséggel néznek szembe azok, akik kiállnak a sokszínűség védelmében és a zaklatás ellen.

De lehetséges egyszerre egy-egy dolgon változtatni, ott, ahol az adott helyzetben, az adott környezetben lehetséges (akár csak azzal a fent említett gesztussal, hogy nem hagyjuk szó nélkül a becsmérlő, előítéletes megnyilatkozásokat). Több módja lehet annak, hogy egy iskolában érvényesüljenek a sokszínűséget támogató, bullyingot (iskolai zaklatást) megelőző alapelvek - lehet lépésről-lépésre haladni, lehet a kisebb változtatásokkal kezdeni, akkor is, ha az iskola-szintű változtatásokhoz egylőre nincs meg a kapacitás vagy a konszenzus.

Ha a gyerekeknek van megfelelő terepe ehhez, képesek arra, hogy megkérdőjelezzenek magukkal hozott előítéleteket és sémákat, s megalkossák a sajátjaikat.

Várjuk a kérdéseket, témafelvetéseket is a következő email-címen: info@sokszinusegoktatas.hu

Facebook oldalunkhoz itt lehet csatlakozni.

Feliratkozás hírlevélre - tanároknak

Feliratkozás hírlevélre - szülőknek

CSATLAKOZÓK, TÁMOGATÓ SZERVEZETEK:

Amnesty International Magyarország

Békés Iskolák program​

EJHA Emberi Jogi Nevelők Hálózata

Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

Magyar LMBT Szövetség

Melegség és Megismerés

Önállóan lakni - közösségben élni

UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány

MONDO - a TASZ gyermekjogi projektje