Hosszú távú iskolai programok a bullying ellen | Sokszínűség Oktatás Munkacsoport

Hosszú távú iskolai programok a bullying ellen

Az iskolai előítéletesség, zaklatás és erőszak ellen a leghatásosabbak a hosszú távú iskolai programok, amelyek minél több résztvevő felelősségvállalására, a megelőzésre,  a közösség illetve a társas készségek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt, az esetkezelésükben pedig nem a büntetésnek, hanem a békéltetésnek ​van központi szerepe. Természetesen ezek energia- és időigényesek is, az eredményért viszont megéri belevágni, és speciális, kisebbségekkel, sérülékeny csoportokkal kapcsolatos tudásátadással és érzékenyítéssel kiegészítve rendkívül hatásosak lehetnek az előítélet alapú iskolai zaklatás ellen. 

Most három, hazánkban elérhető programot mutatunk be (Békés Iskolák, Enable, KiVa), s e gyűjteményt reményeink szerint folyamatosan bővíteni tudjuk majd.

 

1. A Békés Iskolák program

A Békés iskolák programot a pszichológusként dolgozó Horgász Csaba ismertette meg Magyarországon 2006-ban, amikor az iskolákban tapasztalt erőszak-jelenségekre keresett megoldást, és rátalált Stuart W. Twemlow és Frank C. Sacco programjára. Köré gyűltek azok a szakemberek, akik hazánkban is felvállalták a békítő szellemiségének hazai elterjesztésének áldozatos munkáját.

A program hosszú távú megoldást jelenthet az agresszió megelőzésére, illetve, az iskolai konfliktusok békés rendezésének elsajátítására. A szemlélet lényege, hogy az iskolában keletkező agresszív megnyilvánulásokat és bántalmazást az iskola légköréből, az egész iskolára kiterjedő kapcsolati rendszerek sajátosságaiból vezeti le.

Eszerint, minden bántalmazás három szerep kölcsönös meglétét és egymásra hatását feltételezi: minden bántalmazáshoz bántalmazóra, áldozatra és szemlélő közönségre van szükség. A szemlélet legfontosabb eleme annak felismerése, hogy a bántalmazás kimenetelét a szemlélők hozzáállása határozza meg. Ők azok, akik uszítással, vagy passzív bámészkodással jóváhagyják és felerősítik a bántalmazást, és hozzájárulnak annak negatív kimeneteléhez. De rajtuk múlik az is, hogy aktív beavatkozásukkal, a bántalmazó magatartás elutasításával és az áldozat védelmezésével megakadályozzák vagy elejét veszik-e a bántalmazásnak.

A Békés Iskolák program célkitűzése a szemléletváltás kialakítása, a passzív szemlélők hozzáállásának megváltoztatása. A program fő üzenete: „Ne legyél bántalmazó, ne legyél passzív szemlélő!”. „Avatkozz be, ítéld el a bántalmazást, fékezd meg a bántalmazót, és állj ki az áldozatok mellett!”

A program fontos eleme, hogy a pedagógusok a közös munka során meg tudják mutatni a gyerekeknek, hogyan tudják elviselni heves érzelmeiket, hogyan rendezhetik békés úton konfliktusaikat, hogyan tudják magukat mások helyébe képzelni, hiszen csak így válhatnak később társaik empatikus, segítőkész barátaivá és védelmezőivé, hogy felnőttként azután önmaguk, társaik és az egész közösség iránt felelősséget vállaló ember váljon belőlük.

A megvalósításba a teljes iskolai közösséget bevonja, a tanárokon és diákokon túl, a szülőket és a segítő személyzetet, sőt külső szakembereket, önkénteseket is. A résztvevők belső motivációin, önkéntes elköteleződésén, azaz, mindenekelőtt az iskola belső erőforrásain alapul. Ezek a belső erőforrások teszik lehetővé a közösség működésmódjába beépülő szemléletváltást, a rendszer megváltozását és a légkör átalakulását, ami a garantálhatja a hosszú távú fenntarthatóságot.

Ez a projekt tehát valójában nem klasszikus értelemben vett „program”, nem előre megírt, uniformizált, az iskolákba kívülről bevitt forgatókönyv. Csupán jól megalapozott, rugalmasan alakítható útmutató, amely az adott intézmény sajátos igényeihez igazítható, és amelyből minden iskola maga tervezi meg, dolgozza ki és valósítja meg saját programját.

A Békés Iskolák működését a Szupervíziós Békítő Team, a regionális békítő team-ek és az intézményi békítő team-ek biztosítják. A programhoz való csatlakozáshoz az elkötelezettség kulcsfontosságú tényező, s ha az megvan, érdemes hasonlóan elszánt társakat keresni intézményen belül, és a tágabb környezetben is. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a régiós gondolkodás hatékony lehet. Ez a régió lehet egy fővárosi kerület vagy akár egy egész megye is. A Szupervíziós Békítő Team egyik fontos szerepe pedig az, hogy a regionális és intézményi békítő teamek rendelkezésére bocsátják az összegyűlt, nagy mennyiségű tudásanyagot, aminek közös, lépésről lépésre való feldolgozásával (és a helyi szükségletek mentén való bővítésével) ki lehet alakítani az intézményeket támogató, hosszú távon is működőképes rendszert.

(Forrás és további információk a programról illetve a csatlakozás módjáról: http://www.bekesiskolak.hu/  )

 

2. Az Enable program

Az ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) célja, hogy a szociális és érzelmi készségek fejlesztésével valamint a kortárs segítés hangsúlyozásával megelőzze az iskolai bántalmazást. Itthon az Oktatási Hivatal koordinálja.

Az alapvetően középiskolásokra tervezett program 2018 őszétől minden érdeklődő pedagógus számára elérhetővé vált 30 órás akkreditált továbbképzés formájában.

Az Enable-t alkalmazó tanárok a program keretében megtartandó iskolai foglalkozásokon változatos munkaformákat és oktatási módszereket alkalmazhatnak, miközben nem kell jelentősen eltérniük a hagyományos óravezetéstől. Munkájukat segédanyagok – filmek, képek és alkalmanként ppt-k, illetve a tanári és szülői kézikönyv, részletes óravázlatok, további gyakorlatjavaslatok – is segítik. A program erősen épít a digitális technikák alkalmazására, amennyiben erre lehetőség van az iskolában.

Itt is központi gondolat a bántalmazó-áldozat-szemlélő szerepkörök megléte, a potenciális szemlélők védelmezővé válása, és a szociális készségek általános fejlesztése.

Kétféle tematika áll rendelkezésre a programban: az ún. SEL modul (Social Emotional Learning, társas-érzelmi készségek fejlesztése) és az AB (anti-bullying) modul.

A SEL modult olyan csoportoknak, közösségeknek, iskoláknak ajánlják, ahol:

  • súlyos bullying van az osztályban

  • várhatóan nagy a résztvevők ellenállása

  • kevés tapasztalat van a nem hagyományos órakeret alkalmazására

  • igény van a szenzitív témák didaktikusabb feldolgozására

  • a diákoknak érzékelhetően nagy szükségük van általában az önismeret fejlesztésére

Ehhez a modulhoz itt elérhető segédanyag.  

Az AB (Anti-bullying) modul ott alkalmazható sikeresen, ahol

  • van előzetes tapasztalat vagy fogékonyság szenzitív témák explicit feldolgozására

  • lehetőség van nagyobb intenzitású feladatokra

Ehhez itt elérhető online segédanyag.

Ez a program is hangsúlyt helyez az egész iskolaközösség felelősségére, melyhez a szülők is hozzátartoznak. (Az Enable szülői kézikönyve itt érhető el.)

 

(Forrás és további információk:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/tpn2018/ENABLE_hazai_bevezetese_Budapest_Jarmi.pdf

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/az-enable-program-pilot-szakasza-lezarult

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/enable )

 

3. A KiVa program

A programot a Turkui Egyetemen dolgoztak ki, és hatékonyságát egy nagymintás, tudományosan megalapozott módszerrel bizonyították. Finnországban a KiVa program igen népszerű: az ország összes állami általános iskolájának 90%-a van a programot megvalósító KiVa-iskolaként nyilvántartva.

A KiVa-program hazai licenszbirtokosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, és 2016 őszétől pilot iskolák bevonásával működött a program hazai működésének vizsgálata.

A kutatások szerint a program alkalmazása csökkenti a bántalmazási esetek számát, és az áldozattá válás több formáját is befolyásolja, beleértve a verbális, kapcsolati, fizikai és internetes bántalmazást is. Ezen kívül az érintettek arról is beszámoltak, hogy pozitív hatást gyakorolt az iskola diákok általi megítélésére, a tanulási motivációra és az iskolai teljesítményre is.

A KiVa egyszerre megelőző és beavatkozó program. Egyik szelete egy rendszeres, mindenkit érintő tevékenység, ami ami havonta nagyjából egy 90 percnyi csoportfoglalkozást jelent, melyek fő célja a többi programéhoz hasonló: hogy az esetleges bántalmazások közönsége, a bámészkodók védelmezőkké váljanak, akik elutasítanak mindennemű kirekesztést és zaklatást. Ezeket a foglalkozásokat az erre kiképzett tanárok vezetik praktikus segédanyagok alapján. 

A program másik szelete az úgynevezett beavatkozás, amit egy KiVa-team végez. A 2-3 főből álló csapatnak általában az iskolapszichológus, illetve a KiVa-megvalósító tanárok a tagjai. Amennyiben tudomásukra jut bántalmazási eset, azonnal kezelik a helyzetet külön a bántalmazóval, külön az áldozattal és külön a szemtanúkkal, és egy speciális foglalkozást visznek végig velük.

Érdekesség, hogy a program része például egy online játék is, amellyel a diákok játékos formában mélyíthetik  el a bántalmazással kapcsolatos tudást, bárhol, bármikor. Az előrehaladást pedig tanáruk is követheti, mert látja, melyik pályánál tartanak.

Aki a KiVa programban részt akar venni, illetve a segédanyagokhoz hozzájutni, annak jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézethez kell fordulnia, mint a programgazda magyarországi képviselőjéhez. A licensz szerződés 2019-ig hatályos, ezek után remélhetőleg a magyarországi oktatási rendszerben is ingyenesen elérhetővé válik a KiVa, ahogy több más európai országban.

(Forrás és további információk:

http://www.kivaprogram.net/hu

http://ofi.hu/hir/tobb-magyarorszagi-iskolaban-elindul-kiva-program

https://abcug.hu/nem-szolok-szuleimnek-semmi-ertelme/ )